ZGODOVINA KLUBA

 Ustanovitelji kluba smo:
dva Antona Ajstra (Tone in Toni),
Anton Hribar, Anica Hribar,
Andrej Srpčič, Tinko Vimpolšek,
Zdravko Gregl, Maks Žitko,
Josip Bostič, Vasilije Maraš,
Leopold Rovan, Bojan Jevševar.

Ustanovni sestanek smo imeli 13. decembra 1992.


PRAVILA KLUBA

 

Plaketa podeljena ob slavnostni seji Občinskega sveta
za 10 let uspešnega delovanja kluba


 

Prva desetletka je polna delovnih zmag:

1993 - izvedba tekmovanja v Sromljah (č-b karta)

1994

- izdelava orientacijske karte Slovenska Bistrica
- izdelava prve klubske karte (Stankovo), 
- izvedba tekmovanja za JVP in DP v klasiki in štafeti,

1995

- izdelava orientacijske karte Mali Boršt
- izdelava o. karte Črna Mlaka
- izvedba DP v klasiki in štafetah v Kostanjevici, 
- izvedba dr. vojaškega prvenstva
- JVP na Čatežu (DP v dolgi progi)
1996

- izvedba dr. šolskega prv. na Čatežu
- JVP v Črni Mlaki
1997

- izvedba DP v kratki o. v Kostanjevici
- JVP v Črni Mlaki

1998

- izdelava o. karte Portoval
- izvedba DP v kratki o. na Portovalu
- JVP na Stankovem
1999

- izvedba 2. slovenskega orientacijskega maratona na Rogli
- JVP na Stankovem 

2000

 

- izdelava o. karte Semič                     
- izvedba DP v kratki in drž. šolskega prv. v Semiču
- JVP na Stankovem

2001

- izvedba 4. SOM v Beli Krajini
- izdelava o. karte Krupa
- izdelava o. karte Volčje
- izvedba drž. šolskega prv. v Semiču
- JVP v Artičah
2002

- izvedba DP v klasiki in štafeti v Krupi
- JVP v Sromljah

2003

- izvedba DP na dolgi progi v Ilirski Bistrici
- JVP v Malem Borštu
- 6. SOM na Dobrovljah

V drugi desetletki so šle delovne zmage v mavzolej, zmaguje pa civilna iniciativa:

2004

- 7. SOM na Bohorju
- JVP v Črni Mlaki
2005 - JVP na Šentvidu

2006

 

- izdelava o. karte OŠ Brežice
- Bob Rock pokal v Stražunu
- JVP v Malem Borštu z DP dolge proge (bivša klasika)

2007

- Bob Rock pokal v Hočah z DP srednje proge
- JVP v Volčjeh
poročilo o delu društva
2008 - Bob Rock pokal v Pekrah, Maribor
- Klubsko prvenstvo OK Azimut na Martinjem Vrhu
- Posavski treking v okolici Sevnice
- JVP v Črni Mlaki
poročilo o delu društva
2009 - Bob Rock pokal v Pekrah, Maribor
- Študentsko prvenstvo v Ljubljani
- Posavski treking na Gorjancih nad Kostanjevico
- Klubsko prvenstvo OK Azimut v Novem Svetu
- JVP v Semiču
poročilo o delu društva

zapisnik občnega zbora
zaslužni član
2010 - Ex-Yu pokal na Tolstem vrhu nad Vranskim
- Bob Rock pokal na karti Hrastovec blizu Maribora
- Študentsko prvenstvo v Ljubljani
- Posavski treking v Beli Krajini
- Klubsko prvenstvo OK Azimut v Novem Svetu
- JVP na Stankovem
poročilo o delu društva
zapisnik občnega zbora
zaslužni član
2011 - Bob Rock pokal na karti Hrastovec blizu Maribora
- Študentsko prvenstvo v Ljubljani
- Klubsko prvenstvo OK Azimut na karti Klavžar
poročilo o delu društva
zapisnik občnega zbora
2012

- Klubsko prvenstvo OK Azimut na karti Dole
poročilo o delu društva
zapisnik občnega zbora


karta Šentvid


karta Brežice

Šentvid Layers


Brežice Layers
< NAZAJ